Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život.
Naše činnost zahrnuje široké spektrum sociálních služeb, které poskytujeme zejména lidem s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením a lidem po poranění mozku.

Co se dá dělat....

08.02.2017

Všichni členové našeho týmu věří této myšlence:
kontinuální vzdělávání + reflexivní praxe = základ profesionality
proto se průběžně vzděláváme, využíváme možností supervize a účast nabízíme také dalším odborníkům. Dne 28. 2. 2017 se všichni zaměstnanci zúčastní semináře "Co se více >>

Svépomocná skupina pro klienty začíná ve středu 22.2!

08.02.2017

Skupina pro osoby po poranění či poškození mozku je místem pro pravidelné setkávání lidí v podobné životní situaci. Jejím cílem je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení témat souvisejících s životem po prodělaném poškození mozku. 

více >>

Děkujeme

29.01.2017

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim spolupracovníkům, dobrovolníkům i příznivcům. Odborníkům z lékařské i sociální praxe děkujeme za sdílení svých zkušeností, spolupráci, která nám pomáhá řešit složité kasuistické otázky. Firemním partnerům a dárcům za to, že stojí po našem boku.

více >>