Koho naše služby podporují?

Cílovou skupinou jsou:

Lidé v nepříznivé sociální situaci z Prahy

Služba sociálně terapeutická dílna je určena dospělým lidem s lehkým mentálním a kombinovaným postižením a lidem po poškození mozku.

-osoby se sníženou soběstačností, i v produktivním věku jsou závislý na pomoci druhých, nejčastěji na stárnoucích rodičích.

-mají problém se samoobsluhou, úklid po sobě, umývání nádobí, úklid domácnosti, praní prádla, příprava pokrmů

-nemají jasný náhled na vlastní dovednosti a možnosti

-mají problém s orientací v čase a prostoru

-mají špatné vyjadřovací a artikulační schopnosti, problémy s komunikací s lidmi kolem sebe

-mají problémy s jemnou motorikou

-jsou příliš důvěřivý, často podlehnou nátlaku

-lidé, kterým služba pomůže se socializací smysluplným naplněním času

Dílny tvořivosti poskytují sociální služby ve dvou programech, již samotné názvy těchto programů naznačujíí specifika cílové skupiny :
1) ZAČÁTKY
2) NÁVRATY

Cílová skupina program Začátky:
Osoby se zdravotním postižením (mentálním, tělesným či kombinovaným) ve věku 16 – 64 let, jejichž potřeby a motivace se shodují s cíli služby. Spolupráce s pracovníky v přímé péči
zabrání jejich sociální izolaci, podpoří jejich aktivní zapojení do společnosti, přispěje k rozvoji či
rehabilitaci fyzického či psychického potenciálu. Je určena lidem, kteří v dané situaci nenachází pro sebe vhodnější formu podpory/služby.

Cílová skupina program Návraty:
Lidé po poškození či poranění mozku.
Osoby po úrazech mozku (např. následek autohavárie nebo úderu do hlavy) a po poškození mozku (vlivem cévní mozkové příhody, hypoxie při tonutí, nádorů mozku,
meningokokového zánětu mozku, klíšťové encefalitidy atd.), jejichž životní situace se v důsledku
poranění výrazně změnil.

Sociálně terapeutická dílna

Posláním sociálně terapeutické dílny (STD) Dílen tvořivosti je umožnit uživateli, aby se aktivně zapojil do většinové společnosti a překonal překážky, které mu jeho postižení přináší, nebo alespoň zajistit, aby se jeho současná životní situace nezhoršovala a setrvala na stávající úrovni. Sociálně terapeutická dílna pomáhá prostřednictvím dlouhodobé a pravidelné podpory zvýšit soběstačnost, zdokonalovat pracovní a sociální návyky a předcházet tak sociálnímu vyloučení, vždy s ohledem na individuální potřeby a osobní cíle uživatele.

Cílem sociálně terapeutické dílny je podpora uživatelův co nejsamostatnějším životě v běžném sociálním prostředí a dále individualizovaná podpora při rozvoji pracovních, sociálních a motorických schopností.

Jde nám především o udržení schopností, se kterými k nám uživatel přišel a jejich další rozvinutí.