Co naše Sociálně terapeutická dílna nabízí?

dlouhodobou a pravidelnou podporu lidem se zdravotním postižením při rozvoji soběstačnosti, motorických, sociálních a pracovních dovedností. Služba Vám umožní bezpečně rozvíjet svůj pracovní potenciál a pomůže Vám začlenit se do běžného způsobu života.

Komu je sociálně terapeutická dílna určena?

lidem, kteří jsou ve věku od 18 do 64 let a bydlí v Praze
lidem, kteří mají mentální či kombinované postižení a
lidem, kteří se potýkají s následky poranění nebo poškození mozku

Kdy můžete do dílny docházet?

Skupinový program dílny probíhá ve dnech pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8,30 do 13,30 hod. Čas od 13,30 do 16,00 hod. je vymezen individuálním konzultacím příp. schůzkám se zájemci o službu.

Jak bude naše spolupráce probíhat?

Nejdříve Vám službu osobně představíme v sídle naší organizace. Při následném přijímacím pohovoru se zeptáme na Vaše očekávání a potřeby. Činnost v dílně si můžete také při 3 návštěvách vyzkoušet. Když se na spolupráci dohodneme, sepíšeme písemnou smlouvu. S konzultantskou si následně sestavíte svůj individuální plán s cíli, kterých chcete dosáhnout.

Můžeme Vám pomoci např.:

- zlepšit se v sebeobsluze a soběstačnosti
- získat znalosti a dovednosti potřebné pro praktický život
- zlepšit jemnou a hrubou motoriku
- rozvíjet schopnost komunikovat s lidmi kolem sebe
- rozvíjet samostatné rozhodování
- poznávat vlastní schopnosti a dovednosti, posílit tak svoji sebejistotu
- udržet a rozvíjet pracovní dovednosti a návyky atd.
Vaše osobní cíle se poté budou odrážet v náplni denního programu dílny a úkolech, na kterých budete pracovat.

Máte-li o službu zájem, kontaktujte nás na tel. 222 511 488, mob. 774 372 796 nebo napište na e-mail dilny_tvořivosti@seznam.cz. Sídlíme na adrese: Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2 (nedaleko Palackého náměstí).

Více informací najdete také na facebooku. Služba je poskytována zdarma. Prostory dílny jsou bezbariérové, pouze při vstupu jsou 2 schody, které lze překonat pomocí nájezdu.