31.01.2020

Děkujeme za podporu

Úspěšně jsme zrealizovali projekt Sociálně terapeutická dílna - bezpečná cesta k větší samostatnosti, který podpořil Nadační fond Avast. Děkujeme za podporu!