14.10.2014

Konference

Tisková zpráva

Sexualita osob po poškození mozku je v České republice stále tabu


Ve středu, 19. 11. 2014 pořádá organizace Dílny tvořivosti v Americkém centru na Praze 1 v pořadí
již devátou odbornou konferenci věnující se problematice lidí po poranění mozku, tentokrát
s názvem „Sexualita osob po poškození mozku“.


Letošní ročník konference je věnován citlivému tématu intimního života osob po poranění
mozku či osob se zdravotním postižením obecně. Ačkoliv jde o téma důležité stejně tak jako
u zdravých osob, bývá stále opomíjeno. V České republice je k němu obtížné sehnat nejenom
literaturu, ale i odborníky. Ve světě, ale i v Evropě (např. v Německu, Dánsku, Nizozemí) přitom
existuje povolání sexuálního asistenta, který profesionálně pomáhá handicapovaným uspokojit
jejich sexuální potřeby. Vznik takové profese u nás by přivítaly mnohé neziskové organizace
pomáhající takto postiženým osobám, ale i postižení samotní.


Sexuální život, navazování vztahů a rodičovství jsou přirozenou součástí každé lidské
bytosti. Po poškození mozku může dojít k sexuálním dysfunkcím, ale sexuální touhy u lidí
s handicapem přirozeně přetrvávají. Jejich neuspokojení může vést k poměrně závažným
problémům a negativně působit na mezilidské vztahy – v rodině, mezi přáteli, s pečujícím
personálem. Důležitou roli hraje otevřená komunikace mezi všemi zúčastněnými, tedy lidmi
s handicapem, odborníky a pečujícími osobami.


Cílem konference je kromě tradičního předávání mezioborových zkušeností a navazování
spolupráce také snaha prolomit tabu v oblasti intimních potřeb osob s postižením a pečujícím
nabídnout prostor o tomto tématu otevřeně hovořit. Se svými příspěvky na konferenci vystoupí
např. : PhDr. Martina Venglářová (poradce, supervizor a lektor), MUDr. Zlata Mistorelová (primářka
sexuologického oddělení pro muže v PL Kosmonosy) nebo Jan Dohnálek (ředitel obecně
prospěšné společnosti Ictus).


Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít
kvalitní život. Činnost organizace zahrnuje široké spektrum sociálních služeb, které poskytuje
zejména lidem s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením a lidem po poranění mozku.
Kontakt: Mgr. Radka Pištěková, tel. 608 667 595, Mgr. Linda Klečatská, tel. 607 118 918
V Praze, 7. 11. 2014

Pozvánka na konferenci 2014

Tisková zpráva z konference 2014