07.11.2013

Otevíráme Balintovskou skupinu

Dílny tvořivosti nabízejí pracovníkům pomáhajících profesí účast na Balintovské skupině - jednoduchém a účinném způsobu supervize.

Balintovská skupina umožňuje svým členům vzájemně se podporovat, sdílet své zkušenosti a přispívat si praktickými náměty k řešení problémů a náročných situací, které jejich práci provázejí. Je určena pracovníkům v pomáhajících profesích, pedagogům a zdravotníkům, kteří pracují s lidmi se zdravotním postižením (např. jako osobní asistenti, pracovní konzultanti, ergoterapeuti, logopedové, učitelé speciálních i běžných škol, zdravotní sestry apod.).

Podrobnější informace naleznete na našem webu v sekci Vzdělávání.