01.06.2021

S kondicí hravě

Na letošní léto jsme připravili dva týdenní rekondiční pobyty s ambiciózními cíli: zlepšit fyzickou i psychickou kondici, osvojit si nápady na smysluplné trávení volného času, umět aktivně odpočívat nezávisle na svých blízkých - pečujících, být samostatnější a zodpovědně přistupovat k péči o své zdraví.

Pobyty jsou určeny lidem se zdravotním postižením či chronickým onemocněním.


1. termín: 19.- 23. 7. 2021

2. termín: 2.- 6. 8. 2021

Místo pobytu: Chalupa u Zvoníčků, Slavětín nad Metují

Kontakt pro přihlašování a bližší informace: dilny_tvorivosti@seznam.cz a mob 774 372 796.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.