Pomáháme

již od roku 2003 lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. Naší
hlavní cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením, lidé po
poškození mozku a lidé s chronickým duševním onemocněním, zejména pokud je v kombinaci s další diagnózou nebo postižením. Pomoc nabízíme také jejich rodinným příslušníkům a blízkým.

Poskytujeme sociální služby

V sociálně terapeutické dílně nabízíme dlouhodobou a pravidelnou podporu při rozvoji
soběstačnosti, motorických, sociálních a pracovních dovedností. Služba umožňuje bezpečně
rozvíjet pracovní potenciál a začlenit se do běžného způsobu života a předchází tak sociálnímu vyloučení.

Víme

že problematika lidí po poškození mozku je oblastí sdružující pohledy odborníků různých
profesí a specializací. Chceme přispívat k předávání zkušeností a poznatků mezi odborníky.

Oslovujeme

odbornou i laickou veřejnost s nabídkou spolupráce. Vítáme dobrovolníky, kteří by se do
naší činnosti rádi zapojili a přidali se k našemu poslání.

Informujeme

širokou veřejnost o problémech lidí po poškození mozku. Proto pořádáme vzdělávací a
osvětové akce, vydáváme informační materiály.

Sociálně podnikáme

paralelně s naší hlavní činností se snažíme rozvíjet také sociální podnikání, které nám pomáhá financovat naše společensky prospěšné aktivity.

Již od samého počátku pracujeme na posilování samofinancování a to následujícími cestami:
Prodejem výrobků a zboží, které vznikají v rámci naší sociálně terapeutické dílny
Prodejem výrobků, které v náš prospěch vyrobili jiní tvůrci, designéři, umělci, řemeslníci
Prodejem výrobků léty a kvalitou ověřenými (kategorie „art & antique“)
Prodejem služeb, odborných konzultací

Vždy bylo naším zájmem poskytovat takové služby a realizovat takové projekty, které odpovídají aktuálním potřebám naší cílové skupiny lidí po se zdravotním postižením. Proto jsou naši klienti vždy zapojováni do plánování aktivit a bližší podoby poskytovaných služeb.

Jsme malá organizace o 4 zaměstnancích, přesto vždy zaměstnáváme alespoň jednoho člověka se zdravotním postižením.