Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. 

Mezi naše hlavní aktivity patří poskytování registrovaných sociálních služeb určených především lidem s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením a lidem po poranění či poškození mozku.

Pomoc nabízíme také jejich rodinným příslušníkům a blízkým.

Spolupracujeme s řadou odborníků z oblasti sociálních i zdravotních služeb, aktivně přistupujeme k vytváření příležitostí pro výměnu a sdílení odborných zkušeností a informací.

Realizujeme integrační aktivity, které přispívají k šíření povědomí o problematice lidí se zdravotním postižením směrem k široké veřejnosti. Vždy uvítáme dobrovolníky, kteří nám pomohou uskutečnit naše plány a cíle.