Pomáháme

již od roku 2003 lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. Naší
hlavní cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením, lidé po
poškození mozku a lidé s chronickým duševním onemocněním, zejména pokud je v kombinaci s další diagnózou nebo postižením. Pomoc nabízíme také jejich rodinným příslušníkům a blízkým.

Poskytujeme sociální služby

V sociálně terapeutické dílně nabízíme dlouhodobou a pravidelnou podporu při rozvoji
soběstačnosti, motorických, sociálních a pracovních dovedností. Služba umožňuje bezpečně
rozvíjet pracovní potenciál a začlenit se do běžného způsobu života.

Víme

že problematika lidí po poškození mozku je oblastí sdružující pohledy odborníků různých
profesí a specializací. Chceme přispívat k předávání zkušeností a poznatků mezi odborníky.

Oslovujeme

odbornou i laickou veřejnost s nabídkou spolupráce. Vítáme dobrovolníky, kteří by se do
naší činnosti rádi zapojili a přidali se k našemu poslání.

Informujeme

širokou veřejnost o problémech lidí po poškození mozku. Proto pořádáme vzdělávací a
osvětové akce, vydáváme informační materiály.

Podpoříte nás

Na podporu naší činnosti a cílů realizujeme doplňkovou činnost, ke které patří např. výroba
a prodej dárkových a dekorativních předmětů. Vaše podpora může mít podobu finančního
příspěvku i nákupu výrobků klientů naší sociálně terapeutické dílny.

Děkujeme.