Poslání organizace

Dílny tvořivosti pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život.
Služby poskytujeme zejména lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem po
poškození mozku. Pomoc nabízíme také jejich rodinným příslušníkům a blízkým.