Skupinový program probíhá v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8:30 do 13:30 hodin. Můžete jej navštěvovat jednou až třikrát týdně.

Skupinový program se skládá z následujících částí:
8:30 příchod do dílny
8:30 – 8:45 přivítání, asistence při přesunech, svlékání, přípravě nápojů
8:45 – 9:30 skupinové rozhovory
9:30 – 9:45 svačina (příprava, nákup potravin)
9:45 – 12:15 pracovní část – rozvoj motorických, pracovních a sociálních dovedností dle Individuální plánu, v závěru úklid
12: 15 – 13:00 oběd (příprava, nákup obědů)
13:00 – 13:30 hodnocení pracovního dne a vlastní práce, rozloučení

skupinové rozhovory – diskuse na témata týkající se samostatného života, zaměstnání, finančních otázek apod. nebo trénink kognitivních funkcí (např. paměti)

pracovní část – nácvik pracovních a sociálních dovedností (převážně vytváření výrobků)

hodnocení dne – zhodnocení vlastní práce (pokroky, způsoby práce), komunikace i spolupráce ve skupině

individuální konzultace – většinou probíhají jednou měsíčně po skupinovém programu v čase od 13:30 do 14:30. Náplní je vytváření individuálního plánu, práce na cílech, které si uživatel stanovil, hodnocení jejich naplňování, rozhovory na aktuálně důležitá témata (např. zdraví, volný čas, zaměstnání, soběstačnost).