Dílny tvořivosti v současné době nabízejí podporu v rámci dvou programů: Začátky a Návraty. Již samotné názvy těchto programů naznačují jejich specifiku. Aktivity každého z programů se liší podle toho, jaké cílové skupině pomáhají - program Začátky podporuje osoby s mentálním a kombinovaným postižením, program Návraty osoby po poranění či poškození mozku.