Dílny tvořivosti v současné době nabízejí podporu v rámci dvou programů. Aktivity každého z nich se liší dle toho, jaké cílové skupině se věnují, jakým lidem pomáhají.
Program Začátky

Cílovou skupinou programu jsou osoby se zdravotním postižením (mentálním, tělesným či kombinovaným) ve věku od 18 – 64 let.

Hlavní nabídku tohoto programu nyní tvoří služba sociálně terapeutické dílny, která je určena primárně lidem s lehčím či středním mentálním postižením.

Program Návraty

Cílovou skupinou tohoto programu jsou lidé po poškození či poranění mozku různého původu (např. následek autohavárie, sportovní či pracovní úraz, úder do hlavy, cévní mozková příhoda, hypoxie při tonutí, nádoru mozku, meningokokového zánětu mozku, klíšťové encefalitidy...). Opět ve věku od 18 - 64 let.

Nabídka programu Návraty zahrnuje:

službu sociálně terapeutické dílny, svépomocnou skupinu a klubové středy.

Pro osoby po poranění či poškození mozku jsme vytvořili také webový portál manual.navraty.info, který obsahuje přehled aktuální nabídky specializované péče (zdravotní i sociální) poskytované na území hlavního města Prahy. 

Program podpory rodinných příslušníků, pečujících a blízkých lidí se zdravotním postižením

Cílovou skupinou programu jsou rodiče, příbuzní, přátelé a blízcí osob se zdravotním postižením.

Program zahrnuje tyto formy podpory:

Skupina pro pečující a blízké lidí se zdravotním postižením, individuální konzultace s odborníkem, psychosociální poradenství, semináře realizované "na klíč", dle přání a potřeb účastníků programu a příspěvek na odborný seminář.

Činnost programu podpory rodinných příslušníků a blízkých je pro rok 2017 pozastavena.