Program Návraty

Cílovou skupinou tohoto programu jsou lidé po poškození či poranění mozku různého původu (např. následek autohavárie, sportovní či pracovní úraz, úder do hlavy, cévní mozková příhoda, hypoxie při tonutí, nádoru mozku, meningokokového zánětu mozku, klíšťové encefalitidy...), jejichž životní situace, schopnosti a možnosti se v důsledku poranění výrazně změnila. Opět ve věku od 18 do 64 let.

Pracujeme s lidmi, kteří prošli hospitalizací a léčebnou rehabilitací, a teď je na řadě rehabilitace pedagogická, sociální a pracovní. Nabízíme podporu při obnovování a dalším rozvoji dovedností potřebných pro návrat do aktivního života. Významnou složkou je pomoc při orientaci v systému sociální a zdravotní péče (vyhledávání dalších sociálních služeb, státní sociální podpory), podpora v přirozeném prostředí (soběstačnost a samostatnost v každodenních činnostech), nácvik pracovních či komunikačních dovedností a setkávání s lidmi s podobnou zkušeností i hledání dalších možností aktivního trávení dne.

Nabídka programu Návraty zahrnuje službu sociálně terapeutické dílny a svépomocnou skupinu.

Svépomocná skupina - umožňuje pravidelné setkávání lidí, kteří prošli podobnou životní zkušeností, dává příležitost k výměně názorů, vzájemné podpoře při řešení náročných situací, které jim jejich současná životní situace a zdravotní stav přináší.

Pro osoby po poranění či poškození mozku jsme vytvořili také webový portál manual.navraty.info, který obsahuje přehled aktuální nabídky specializované péče (zdravotní i sociální) poskytované na území hlavního města Prahy.

„Díky programu Návraty se dokážu seznámit s cizími lidmi a komunikovat s nimi. Využívám i zdejší dílnu, takže mám režim a náplň dne. Zlepšila se mi také jemná motorika. Naučil jsem se nové věci, dokážu například rychleji pracovat na počítači. S pomocí terénní pracovnice jsem se učil orientovat při cestě do sem, takže se nyní dokážu sem sám dopravit. Shrnul bych to tak, že mi zde dodávají sebevědomí, někam jsem se posunul a možná se i vrátím ke svému původnímu vzdělání.“

Pan R., klient programu Návraty