Naše projekty

Na této stránce se můžete seznámit s aktivitami a projekty realizovanými nad rámec našich hlavních programů a poskytovaných služeb. Tyto aktivity jsou jednorázové nebo časově ohraničené a korespondují vždy s posláním naší organizace - pomáhat lidem se zdravotním postižením  žít kvalitnítnější  život.