Naše aktuální projekty

Rozdrtit se nenecháme

Společný projekt Dílen tvořivosti a České podnikatelské pojišťovny, a.s.

Pomáháme lidem po poškození mozku a smrkům ztepilým zapustit kořeny do úrodné půdy.

Ekologicko-sociální projekt, který je kombinací informační kampaně, sbírky a záchrany sazenic smrků, o které nyní s ohledem na přehodnocení skladby výsadby lesů není zájem a velká část z nich míří do drtičky. Osud smrků nám připomínal naši cílovou skupinu – osudy lidí, kteří se ani po života ohrožující události nechtějí nechat osudem rozdrtit a statečně čelí těžkým následkům vážné nemoci, úrazu či autonehody.

Společně s našimi partnery věříme, že ač v menší míře, přesto do naší krajiny tyto stromy patří. Třista kusů sazenic smrku ztepilého zkušeně zasadila organizace Home For Trees, finanční příspěvek na sazenice poskytla Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., organizační pomoc zajistili v BPS - Byznys pro společnost, z. s. a výtěžek z akce byl použit na provoz sociálně terapeutické dílny - asistenci klientů s těžkým zdravotním postižením, kteří se chtějí aktivně zapojit do programu Dílny tvořivosti o.p.s.

projekt_smrky_2020_1

 

Sociálně terapeutická dílna – bezpečná cesta k větší samostatnosti

Cílem projektu je udržení registrované sociální služby – sociálně terapeutická dílna, kterou poskytujeme kontinuálně již od roku 2004 a o kterou je každým rokem větší zájem. Posláním naší sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora lidí se zdravotním postižením při rozvoji soběstačnosti, komunikačních, motorických, sociálních a pracovních dovedností. Služba uživatelům umožňuje bezpečně rozvíjet svůj pracovní potenciál, vyjádřit své pocity a potřeby a začlenit se do běžného způsobu života.
Do naší sociálně terapeutické dílny dochází dospělí lidé s mentálním a tělesným postižením, ale také lidé s kombinací mentálního postižení a autismu, mentálního a duševního onemocnění, těžkého tělesného a duševního onemocnění nebo lidé, kteří následkem autohavárie, úrazu hlavy, mozkové příhody, klíšťové encefalitidy nebo nádoru mozku čelí těžkým následkům poškození mozku.
Se všemi klienty projektu intenzivně spolupracujeme na zlepšení jejich nepříznivé sociální situace a podporujeme je v co nejsamostatnějším životě v běžném sociálním prostředí. Projekt podpořili Nadační fond Avast a Nadace Jedličkova ústavu.

Dobrý obchod

Dobrý obchod, který pomáhá - projekt Dílen tvořivosti zaměřený na podporu lidí po poškození mozku realizací vzdělávacích a osvětových aktivit. Nabízí nové originální kousky z rukou designérů, kreativců, umělců i řemeslníků. Kousky léty a kvalitou osvědčené či vylepšené. Nákupem přispějete na realizaci aktivit věnovaných lidem po poškození mozku. Kontakt pro nákup, dobré nápady i obdarování na dobryobchod@navraty.info.

1.jelen_web_50px

Projekt „Dobrý obchod, který pomáhá“ nabízí další příležitost, jak podpořit naši činnost a to nákupem, obdarováním i pomocí s jeho realizací.

2. bez koho/čehojelen_web_50px

Dílny tvořivosti již více jak 10 let poskytují sociální a návazné služby lidem s různou kombinací diagnóz a postižení a lidem po poškození mozku, kterým pomáháme navrátit se zpět do aktivního života. Nic z toho by se nám nepodařilo bez Vaší podpory - drobných i firemních dárců, dobrovolníků.

Na podporu naší činnosti realizujeme také vedlejší hospodářskou a doplňkovou činnost, kterou tvoří zejména výroba a prodej dárkových předmětů (doposud primárně vyráběných klienty v rámci programu sociálně terapeutické dílny), pořádání vzdělávacích a integračních aktivit. Tyto aktivity nyní rozšiřujeme o ložit hlavu jelena .

3. komu/čemujelen_web_50px

Cílem projektu je získat finance na aktivity věnované lidem po poškození mozku, na zvyšování povědomí o nich, na vzdělávání a šíření spolupráce mezi zdravotní a sociální péčí.

4. koho/cojelen_web_50px

Prodej výrobků pod značkou „Dobrý obchod“ či jelen_web_50pxsvým zákazníkům nabízí originální výrobky jak z časů minulých, jejichž kvality se léty ověřily a chceme jim dát příležitost k dalšímu použití (sem patří ono pomyslné „rodinné stříbro“), tak výrobky současných kreativců, zručných řemeslníků či umělců, kteří nám tímto způsobem vyjadřují podporu a přispívají na dobročinné účely.

5.jelen_web_50px !


6. o kom/o čem

V rámci projektu vznikají dvě řady produktů/zboží, jejichž nákupem nás můžete podpořit:

1.Výrobky „im/proved“ – tedy s ověřenou kvalitou, „rodinné stříbro“ či výrobky, které získají           novou kvalitu drobnou úpravou, novým originálním nápadem.

2.Výrobky nové – originální, přímo vyrobené kreativci, umělci, řemeslníky.

7. sjelen_web_50px

Od teď jedině s jelen_web_50px!


Kontakt pro nákup, dobré nápady a obdarování

Jitka Častulíková
Podskalská 1252/24, 128 00 Prague 2, Czech Republic
dobryobchod@navraty.info tel: 608 372 796

 

Sociálně terapeutická dílna - bezpečná cesta k větší samostatnosti

Cílem projektu je udržení registrované sociální služby – sociálně terapeutická dílna, kterou poskytujeme kontinuálně již od roku 2004 a o kterou je každým rokem větší zájem.
Posláním naší sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora lidí se
zdravotním postižením při rozvoji soběstačnosti, motorických, sociálních a pracovních
dovedností. Služba uživatelům umožňuje bezpečně rozvíjet svůj pracovní potenciál, vyjádřit své
pocity a potřeby a začlenit se do běžného způsobu života. Projekt podpořil Nadační fond Avast.