Naše aktuální projekty

Dobrý obchod

Dobrý obchod, který pomáhá - projekt Dílen tvořivosti zaměřený na podporu lidí po poškození mozku realizací vzdělávacích a osvětových aktivit. Nabízí nové originální kousky z rukou designérů, kreativců, umělců i řemeslníků. Kousky léty a kvalitou osvědčené či vylepšené. Nákupem přispějete na realizaci aktivit věnovaných lidem po poškození mozku. Kontakt pro nákup, dobré nápady i obdarování na dobryobchod@navraty.info.

1.jelen_web_50px

Projekt „Dobrý obchod, který pomáhá“ nabízí další příležitost, jak podpořit naši činnost a to nákupem, obdarováním i pomocí s jeho realizací.

2. bez koho/čehojelen_web_50px

Dílny tvořivosti již více jak 10 let poskytují sociální a návazné služby lidem s různou kombinací diagnóz a postižení a lidem po poškození mozku, kterým pomáháme navrátit se zpět do aktivního života. Nic z toho by se nám nepodařilo bez Vaší podpory - drobných i firemních dárců, dobrovolníků.

Na podporu naší činnosti realizujeme také vedlejší hospodářskou a doplňkovou činnost, kterou tvoří zejména výroba a prodej dárkových předmětů (doposud primárně vyráběných klienty v rámci programu sociálně terapeutické dílny), pořádání vzdělávacích a integračních aktivit. Tyto aktivity nyní rozšiřujeme o ložit hlavu jelena .

3. komu/čemujelen_web_50px

Cílem projektu je získat finance na aktivity věnované lidem po poškození mozku, na zvyšování povědomí o nich, na vzdělávání a šíření spolupráce mezi zdravotní a sociální péčí.

4. koho/cojelen_web_50px

Prodej výrobků pod značkou „Dobrý obchod“ či jelen_web_50pxsvým zákazníkům nabízí originální výrobky jak z časů minulých, jejichž kvality se léty ověřily a chceme jim dát příležitost k dalšímu použití (sem patří ono pomyslné „rodinné stříbro“), tak výrobky současných kreativců, zručných řemeslníků či umělců, kteří nám tímto způsobem vyjadřují podporu a přispívají na dobročinné účely.

5.jelen_web_50px !


6. o kom/o čem

V rámci projektu vznikají dvě řady produktů/zboží, jejichž nákupem nás můžete podpořit:

1.Výrobky „im/proved“ – tedy s ověřenou kvalitou, „rodinné stříbro“ či výrobky, které získají           novou kvalitu drobnou úpravou, novým originálním nápadem.

2.Výrobky nové – originální, přímo vyrobené kreativci, umělci, řemeslníky.

7. sjelen_web_50px

Od teď jedině s jelen_web_50px!


Kontakt pro nákup, dobré nápady a obdarování

Jitka Častulíková
Podskalská 1252/24, 128 00 Prague 2, Czech Republic
dobryobchod@navraty.info tel: 608 372 796

 

Sociálně terapeutická dílna - bezpečná cesta k větší samostatnosti

Cílem projektu je udržení registrované sociální služby – sociálně terapeutická dílna, kterou poskytujeme kontinuálně již od roku 2004 a o kterou je každým rokem větší zájem.
Posláním naší sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora lidí se
zdravotním postižením při rozvoji soběstačnosti, motorických, sociálních a pracovních
dovedností. Služba uživatelům umožňuje bezpečně rozvíjet svůj pracovní potenciál, vyjádřit své
pocity a potřeby a začlenit se do běžného způsobu života. Projekt podpořil Nadační fond Avast.