Rok 2012

rok 2012
měsíc   název článku/akce   zdroj
leden   V časopise Kompas: čtvrtletník zaměstnanců PRŮMSTAV a.s. o našem sdružení vyšel článek "Do nového s novými nápady".   Přečíst si ho můžete zde.
únor   Oficiální webový portál Prahy 2 www.praha2.cz zveřejnil pozvánku na námi pořádaný seminář Sociální reforma – co nového přinesla.   Přečíst si ji můžete zde
únor   Vydána tisková zpráva ku příležitosti spuštění databáze ucelené péče manual.navraty.info, která poskytuje množství kontaktů na odborníky a poskytovatele péče, kteří se na území hlavního města Prahy věnují cílové skupině osob po poranění či poškození mozku.   Přečíst si ji můžete zde.
březen   Webový portál České Asociace Ergoterapeutů: www.ergoterapie.cz zveřejnil tiskovou zprávu o námi úspěšně zrealizovaném projektu. Manuál ucelené péče na území Prahy on line.   Přečíst si ho můžete zde
březen   Webový portál www.helpnet.cz zveřejnil informace a pozvánku na námi pořádanou akci: seminář Sociální reforma – co nového přinesla.   Přečíst si ho můžete zde
březen   Zpravodaj Městské části Praha 13: STOP (Stodůlecký posel) zveřejnil v sekci Pomáhej druhým pozvánku na námi pořádaný: seminář Sociální reforma – co nového přinesla.   Přečíst si ho můžete zde.
březen   Noviny Prahy 2 v sekci Jednou větou zveřejnily upoutávku na námi pořádaný: seminář Sociální reforma – co nového přinesla.   Přečíst si ho můžete zde.
červen   Informační portál Naše Praha 2 zveřejnil článek "Letní Dílny tvořivosti zpestří nejen dětem prázdninový program"   Přečíst si ho můžete zde
červen   Dílny tvořivosti iniciovaly vznik platformy poskytovatelů odborné péče o lidi po poškození mozku, jejíž cílem je společné úsilí o profesionální spolupráci a úzce navazující péči všech složek ucelené rehabilitace.   Tiskovou zprávu si přečtete zde.
červenec   Noviny Prahy 2 zveřejnily článek o námi připravovaném dalším ročníku Letní tvůrčí dílny   Přečíst si ho můžete zde
říjen   Vydána tisková zpráva Llví poezie v Dílnách tvořivosti zvoucí širokou veřejnost k návštěvě dobrého obchodu - nového prodejního prostoru, terý navrhli manželé Mochalovi.   Přečíst si ji můžete zde.
říjen   Vydána tisková zpráva Lidi po poškození mozku nejvíce trápí neochota zdravých lidí porozumět, co potřebují zveřejňující výstupy z provedeného mapování aktuálních potřeb lidí po poškození a poranění mozku.   Přečíst si ji můžete zde.