Leden

Dokončení dražby obrazů a výrobků našich klientů a drobných dárců, kteří nás obdarovali svým uměním. 

Únor - březen          

Workshop "kresba lidského obličeje" realizovaní paní Zdenou pro ostatní uživatele programu sociálně terapeutické dílny. Prezentace výsledků práce v prostorách Dílen tvořivosti.

Květen    

Účast na tradiční akci "Trhy na Vyšehradě", kde jsme prodávali naše výrobky a prezentovali naši činnost.

Účast na Veletrhu sociálních služeb na Praze 13, kde jsme měli možnost prezentovat organizaci, prodávat výrobky, zájemcům předávat bližší informace o našich službách.

Rádi jsme znovu přijali pozvání na prodejní a prezentační akci "Jarmark" pořádaný MČ Praha 2.

Červen              

Pro všechny naše příznivce jsme uspořádali prodejní výstavu obrazů "Každý na to jde jinak", kde svá díla prezentovali někteří z našich klientů, kteří mají tvůrčího ducha a ve svém volném čase malují. Výstava se konala v kavárně V. kolona v areálu bohnické léčebny. Slavnostní vernisáž proběhla 3. 6. od 19,00 hod.

Září                                                                                                                                                 

V září Dílny tvořivosti prodávaly své výrobky a představily svoji činnost na Veletrhu sociálních služeb Městské části Praha 12.

Říjen

V říjnu se organizace opětovně zapojila do Týdne sociálních služeb ČR a uspořádala pro zájemce den otevřených dveří v Dílnách tvořivosti.

Listopad

V listopadu jsme pořádali odbornou multidisciplinární konferenci věnovanou problematice lidí po poškození mozku. Letošní ročník byl zaměřen na téma Agresivity - její příčiny a zvládání.

Prosinec

Výrobky Dílen tvořivosti jsme prodávali na vánočních trzích  Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok.
V závěru roku proběhl vánoční večírek Dílen tvořivosti spojený s vernisáží a prodejní výstavou výrobků klientů Dílen tvořivosti. Stejně jako v předcházejícím roce vše proběhlo v prostorách Tiché kavárny.