Vzdělávání týmu Dílen tvořivosti

Všichni členové našeho týmu věří této myšlence:

kontinuální vzdělávání + reflexivní praxe = základ profesionality

Proto se průběžně vzděláváme, využíváme možností supervize a účast nabízíme také dalším odborníkům.

kontinuální vzdělávání:
účast na každoroční multidisciplinární konferenci
cyklus vzdělávacích seminářů

reflexivní praxe:
účast na supervizích
nabídka stáží odborných pracovníků
průběžné setkávání s odborníky z dalších organizací z oblasti zdravotní i sociální péče

Pro rozvíjení odborné spolupráce, sdílení dobré praxe a inspirace do další práce nás prosím neváhejte kontaktovat. Spolupráci s dalšími organizacemi, zdravotnickými zařízeními, odbornými školami a institucemi uvítáme. Rádi se budeme podílet na realizaci inovativních projektů.