Nabízíme krátkodobou stáž i dlouhodobou praxi v sociálně terapeutické dílně. V rámci poskytování služby sociálně terapeutická dílna nabízíme prostor pro přípravu studentů vyšších odborných a vysokých škol formou krátkodobých i dlouhodobých praxí. Dále pak poskytování stáží odborným pracovníkům z ostatních služeb a zahraničním kolegům.

Odborná stáž

 

Za účelem dalšího vzdělávání pracovníků podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 111 a § 116 nabízíme pro naše kolegy a kolegyně z jiných organizací poskytující sociální služby možnost absolvovat v rámci naší sociálně terapeutické dílny (ident. 9270655) odbornou stáž. 

O absolvování stáže vydáme písemné potvrzení s uvedením:

- přesného počtu hodin strávených pracovníkem na stáži

- místo realizace a specifikace služby, ve které stáž proběhla

- jména pracovníka, který stáž vedl

Odborná stáž probíhá dle platného ceníku Kč 300,- za osobu a den, na základě předem sjednaných podmínek stáže a aktuální kapacity v programu dílny.

 

Odborná praxe

Náplň praxe:

 

poskytovat uživatelům našich služeb individuální podporu během denního programu v sociálně terapeutické dílně, tj. během pracovní části, skupinových rozhovorů i během přestávek

poskytovat uživatelům našich služeb osobní asistenci během sebeobsluhy

pomáhat při přípravě a realizaci programu sociálně terapeutické dílny

pomáhat při prodejních a propagačních akcích (např. veletrhy sociálních služeb, dny otevřených dveří)

Přímá práce s klienty tvoří minimálně 80% náplně praxe.

Požadujeme:

 

• empatický a respektující přístup k uživatelům služeb

• spolehlivost a zodpovědnost

• ideální je dlouhodobější spolupráce, ale umožňujeme i praxe týdenní

Nabízíme:

 

• získání zkušeností s prací v oblasti sociálních služeb

• setkání s málo známou cílovou skupinou lidí po poranění či poškození mozku

• úvodní zaškolení a metodické vedení v průběhu praxe

• průběžné i závěrečné hodnocení praxe

• potvrzení o vykonané praxi

• informace i k závěrečným, absolventským či seminárním pracím

Kontaktujte nás:

Bc. Tereza Kociánová, 774 372 796, dilny_tvorivosti@seznam.cz